Home

Natuurboerderij Spruit of gewoon boer Spruit wordt aan onze boerderij gelinkt. De boerderij is gelegen in het Groene hart, in Zegveld. In dit groen uitgestrekte dorp, grazen onze koeien in de zomer buiten. Er lopen dan rond de 80 koeien buiten. Op onze buitenpercelen lopen 20 pinken rond.

 

Onze boerderij is een melkveebedrijf, daarnaast verkopen wij ook het vlees van onze melkkoeien. Voorheen ook op de streekmarkt, maar vanaf januari 2019 alleen nog aan huis. De winkel is op vrijdag tussen 13:30 en 17:00 uur open en zaterdagmiddag tussen 15:00 en 17:00uur. Voor meer informatie over het vlees, zie het kopje vlees. Als de winkel open is, zijn wij ook in de gelegenheid om een rondleiding te geven op onze boerderij. Op afspraak zijn andere dagen natuurlijk ook een optie.

 

De koeien geven na elk jaar weer een kalfje, zodat zij melk kunnen blijven geven. De vaars (meisjes)kalveren houden wij aan en worden bij ons weer melk koe. De stierkalveren brachten we eerst zelf groot en verkochten ook dit vlees. Dit hebben we 17 jaar met veel liefde gedaan, maar de tijden veranderen en moeten ons meer richten op één ding. In ons geval, op de melkkoeien.

 

Het grasland wat wij beheren, daar komt geen kunstmest op. Wij hebben de drogekoeien en al het jongvee op stro en daar maken wij weer compost van. Dit is onze bemesting voor het land. Wij zijn daarnaast met volle plezier bezig met slootkantbeheer, waar wel 50 soorten planten/bloemen groeien. We beschermen de weidevogels volop. Dit doen wij door bepaalde percelen later te maaien of om de nesten heen te maaien.

 

Onze boerderij is een plek waar dier en natuur in balans zijn en leven wij met de natuur.